ฉนวนใยหิน ระบบนำความร้อนในงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า

           ฉนวนใยหิน เป็นฉนวนกันความร้อน ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่มีส่วนผสมของสารพิษ และไม่ใช่แร่ใยหิน

read more